کاری از مجموعه ذهنوینکدام نیمکره مغز شما فعال تر است؟
تست نیمکره های مغز در کمتر از ۳۰ ثانیه
Gehirn


جهت چرخش این خانم را سریعاً مشخص کنید
dancer
در کمتر از 4 ثانیه بدون توجه به کلمه، رنگ درست را انتخاب کن.

4

کدام یک از تصاویر زیر برای شما جذاب تر است؟
Figur
Figur
Figur
Ähnlichkeit
این عکس به کدام یک از عکس های زیر شبیه تر است؟
Passen
Passen
Passen
کدام یک از تصاویر زیر حالت دوستی را بهتر نشان می دهد؟
Freundschaft
Freundschaft
Freundschaft
دستت را روی دستت بگذار.
کدام دستت روی آن یکی دستت است؟
دستهایت را بصورت ضربدری روی سینه ات قرار بده.
کدام دستت روی آن یکی دستت است؟
پایت را روی آن یکی پایت بگذار.
کدام پا روی آن یکی است؟
به چیزی نگاه کن و یکی از چشم هایت را ببند.
کدام چشمت هنوز باز است؟
تبریک
Gehirnدرصدهای این تست، به طور علمی به ما میگه که ذهن ما در مقایسه با ذهن دیگران، نسبت به یک موضوع یکسان، تا چه حد برداشت های متفاوتی میتونه داشته باشه. برای همین هم دونستن اینکه چه درصدهایی داریم، میتونه برامون واقعا مفید باشه.
و برای حل مسايل و موضوعات مختلف چطور باید برخورد میکنیم.
به نسبت اینکه ما، چند درصد از نیمکره های مغزمون استفاده میکنیم، رفتارها و عاداتمون هم با همدیگه متفاوته.


این تست را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدبرای روش های تقویت هر دو نیمکره کلیک کنید
و همچنین...
در روش های یادگیری ما هم تاثیر گذار خواهد بود. برای همین، جهت اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد ذهن و چگونگی بهره وری بیشتر از ذهن در یادگیری، و موفقیت در امتحانات، میتونید همینجا کلیک کنید و از این دوره فوق العاده استفاده کنید.
دوپینگ در امتحانات با متُد نقشه ذهنی

دوره دوپینگ در امتحانات با متُد نقشه ذهنی
از شرکت شما در تست متشکریم.
chocolate
Viel Glück!