دوپینگ در امتحانات با متُد نقشه ذهنی

5.00 4 رای
۷۲ هزار تومان

در این دوره، شاهد این خواهیم بود که چطور مطالعه کنیم و چطور بهره وری ذهن خودمون رو افزایش بدیم، و همچنین برای یادآوری آموخته های خود در هر زمانی، هیچ مشکلی نداشته باشیم

۹
۷۲ هزار تومان