کتاب تجسم هدفگرا – نسخه الکترونیکی

4.77 13 رای
۲۷ هزار تومان
  • آیا تجسم واقعا موثر است؟ آیا ذهن ما قدرتمند است؟
  • چگونه با تجسم می‌توانیم، باورهای مخرب خود را شناسایی کنیم؟
  • باورهای بنیادین، برای رسیدن به هر هدفی چه باورهایی هستند؟
  • و…
۲۱
۲۷ هزار تومان