کتاب کلیدها
10%
تخفیف

تجسم هدفگرا – نسخه کتاب الکترونیکی

5.00 1 رای
۴۲ هزار تومان ۳۸ هزار تومان
  • چطور کلید درهای کائنات رو در دست داشته باشیم؟

  • چطور راز نهفته کائنات رو بفهمیم؟

  • چطور به حلقه گمشده بهره وری از راز پی ببریم؟

  • چطور نیروی کائنات رو در زندگی با خودمون همراه کنیم؟

  • چطور به طور کاربردی و عملی از راز کائنات در زندگی استفاده ببریم و زندگی خودمون رو تغییر بدیم؟

۱۶
۴۲ هزار تومان ۳۸ هزار تومان