مدرس و محقق در زمینه توسعه مهارت‌های فردی و علاقه‌مند به مباحث قانون جذب عملی، که سعی کردم آموخته‌های خودمو در ذهنوین به اشتراک بگذارم.