کتاب کلیدها
10%
تخفیف

تجسم هدفگرا – نسخه کتاب الکترونیکی

5.00 1 رای
۴۲ هزار تومان ۳۸ هزار تومان
  • چطور کلید درهای کائنات رو در دست داشته باشیم؟

  • چطور راز نهفته کائنات رو بفهمیم؟

  • چطور به حلقه گمشده بهره وری از راز پی ببریم؟

  • چطور نیروی کائنات رو در زندگی با خودمون همراه کنیم؟

  • چطور به طور کاربردی و عملی از راز کائنات در زندگی استفاده ببریم و زندگی خودمون رو تغییر بدیم؟

۱۶
۴۲ هزار تومان ۳۸ هزار تومان

دوپینگ در امتحانات با متُد نقشه ذهنی

5.00 3 رای
۷۲ هزار تومان

در این دوره، شاهد این خواهیم بود که چطور مطالعه کنیم و چطور بهره وری ذهن خودمون رو افزایش بدیم، و همچنین برای یادآوری آموخته های خود در هر زمانی، هیچ مشکلی نداشته باشیم

۶
۷۲ هزار تومان